Workshop výroby kalimby – dospelí & staršie deti

Celodenný pracovný workshop, na ktorom zažijete, aké je to byť tvorcom hudobných nástrojov.

Prejdete si celý proces výroby a vyrobíte si vlastnú kalimbu – zhotovenú vašimi rukami.

Workshop výroby kalimby – pre rodiny

Hravý pracovný workshop určený pre deti v sprievode rodičov.

Doprajte si spomaliť, poliečiť ruky i myseľ prácou a ako pridanú hodnotu strávite hodnotný čas v prítomnosti svojho dieťaťa.

Workshop intuitívnych hier s tichom, zvukom a pohybom

Počúvacie, pozorovacie, ice-breakerové aktivity.

Zmyslové hry zapájajúce sluch, zrak, hmat aj hru na kalimbu. Zmyslové hry zapájajúce sluch, zrak, hmat aj hru na kalimbu.

„Výchovný koncert“ – ponuka pre materské školy, školy a CVČ

Rozprávanie o ceste k hudbe.
Ako vlastne začať s hudbou.

Je možno hrať hudbu bez hudobných teórií?
Ako podporiť v deťoch a aj v nás dospelých hravosť a radosť z hry.

Ak máte záujem o workshop vo vašom meste/ škole/ škôlke/centre.. napíšte nám na hello@marekbolf.com a spoločne vytvoríme workshop pre vás na mieru.