Osobné stretnutia s kalimbou

 

Workshop výroby kalimby – dospelí (s deťmi)

Pracovný workshop, na ktorom zažijete, aké je to byť tvorcom hudobných nástrojov. Prejdete si celý
proces výroby a vyrobíte si vlastnú kalimbu – zhotovenú vašimi rukami.
Workshop je vhodný ako pre dospelých – jednotlivcov (ergoterapia – liečenie ručnou prácou, čas pre
seba), tak aj pre rodičov s deťmi. Zmysluplná pracovná činnosť, rozhovory, plné sústredenie a zážitok
z tvorby sú dobrým základom pre kvalitne strávený čas.
Tento workshop ponúkame aj uzavretým skupinám vo forme spoločného teambuildingu.
Časové trvanie workshopu : 7 hodín

 

Workshop výroby kalimby – deti (+6r)

Hravý pracovný workshop určený pre mladšie deti v sprievode rodičov. Spoločne si vyrobíte vlastný
hudobný nástroj – 5 tónovú kalimbu. Na workshope ponúkame priestor na kvalitne strávený čas so
svojim dieťaťom pri práci – hre – rozhovore – tichu.
Workshop je vedený so zreteľom na potreby detských účastníkov, s pravidelnými pohybovými
a hravými prestávkami

Časové trvanie workshopu: 3 hodiny

 

 

 

Workshop Intuitívnych hier s tichom, zvukom a pohybom
Počúvacie, pozorovacie, ice-breakerové aktivity so sluchom, hmatom aj hrou na kalimbu.

 

 

 

 

 

 

 

Workshop – „výchovný koncert“ ponuka pre materské školy, školy a CVČ

Rozprávanie o ceste k hudbe.
Ako vlastne začať s hudbou.
Je možno hrať hudbu bez hudobných teórií?
Ako podporiť v deťoch a aj v nás dospelých hravosť a radosť z hry.

Časové trvanie workshopu: 30-60 minút

 

 

 

Ak máte záujem o workshop vo vašom meste/ škole/ škôlke/centre.. napíšte nám na info@marekbolf.com a spoločne vytvoríme workshop pre vás na mieru.